Wszyscy klienci biura rachunkowego Finansjera mogą liczyć na pełną dyskrecję, profesjonalizm oraz zaangażowanie, a także indywidualne podejście do klienta.

Prowadzenie ewidencji przychodów i rozchodów

 • bieżąca ewidencja operacji gospodarczych w księdze przychodów i rozchodów
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia
 • prowadzenie ewidencji oraz deklaracji dla potrzeb rozliczeń podatku VAT
 • sporządzanie rocznych zeznań podatkowych PIT

Ryczałt ewidencjonowany

 • ewidencję przychodów
 • ewidencję wyposażenia,
 • prowadzenia wykazu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
 • prowadzenie kart przychodów pracowników
 • sporządzanie rocznych zeznań podatkowych
 • prowadzenie ewidencji podatku od towarów i usług VAT

Obsługa płacowa

 • miesięczne listy wynagrodzeń osób zatrudnionych przez klienta
 • przygotowywanie miesięcznych deklaracji dla ZUS dot. składek osób zatrudnionych
 •  zgłoszenia i wyrejestrowania pracowników z ZUS
 • przygotowywanie rocznych deklaracji dla osób zatrudnionych

Karta Podatkowa

 • składanie wniosków
 • sporządzanie rocznych zeznań podatkowych PIT

Obsługa kadrowa

 • sporządzanie umów o pracę
 • sporządzanie umów zlecenia i o dzieło
 • sporządzanie wypowiedzenia umowy o pracę
 • sporządzanie świadectw pracy
 • ustalanie wymiaru urlopów wypoczynkowych i ewidencja ich wykorzystania
 • powiadamianie o aktualizacji badań lekarskich i obowiązkowych szkoleń

Sporządzanie rocznych zeznań podatkowych PIT

Rozliczanie podatku z UK – Self Employed